Fundacja PZU zaangażowała się w działania wspierające rehabilitację niepełnosprawnych dzieci i młodzieży podopiecznych PSONI Koło w Iławie. 

Projekt pn. „Tratwa – zachowanie ciągłości procesu rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży podopiecznych Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego” realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.

Opis projektu

Realizacja projektu przewiduje: – prowadzenie indywidualnego wsparcia wobec dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 3-24 r.ż. przez:

psychologa, logopedę, fizjoterapeutę prowadzącego (nadzorujących proces i postępy bieżącej rehabilitacji), fizjoterapeutę, terapeutów zajęć indywidualnych i grupowych.

Miejsce realizacji projektu

Iława, ul. Wiejska 2

Data rozpoczęcia realizacji projektu

2019-05-06 

Data zakończenia                                                                                          

2019-12-31

Kontakt:

tel. 505 075 931