W poniedziałek 20 maja, w Starostwie Powiatowym w Iławie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych  laureatom  Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Podwodny świat – zaprojektuj  okładkę”, pod patronatem Starosty Powiatu Iławskiego, Bartosza Bielawskiego.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Przy jego organizacji współpracowały wszystkie biblioteki publiczne powiatu iławskiego. Do placówek tych nadesłano 386 prac. Jury nagrodziło 22 z nich, w siedmiu kategoriach wiekowych.

Nagrody rzeczowe ufundował Starosta Powiatu Iławskiego, który udzielił także wsparcia organizacyjnego. Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a rodzicom  i nauczycielom  za motywację i wsparcie, których udzielili dzieciom. Zapraszamy do udziału w kolejnym Powiatowym Konkursie Plastycznym, który odbędzie się w przyszłym roku. Wszystkim laureatom gratulujemy!

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO


Przedszkola:

W GRUPIE 3-latków

I miejsce – Alicja Brejska

II miejsce – Adriana Zielińska

III miejsce – Pola Nickiel


W GRUPIE 4-latków

I miejsce – Alina Dziugiewicz

II miejsce – Weronika Marchelek

III miejsce – Antonina Wyżlic


W GRUPIE 5-latków

I miejsce – Antoni Chołuj

II miejsce – Kacper Kruszyński

III miejsce – Helena Markiewicz


W GRUPIE 6-latków

I miejsce – Miłosz Kozłowski

II miejsce – Konstanty Tarnowski

III miejsce – Amelia Laskowska


SZKOŁY

Klasy I:

I miejsce – Wojciech Sowiński

II miejsce – Oliwia Juchniewicz

III miejsce – Anita Pepłowska


Klasy II:

I miejsce – Maja Łapacz

II miejsce – Bartosz Żbikowski

III miejsce – Małgorzata Rybak


Klasa III:

I miejsce – Michał Chojnowski

II miejsce – Łukasz Pawlak

III miejsce – Jagoda Cyrana


WYRÓŻNIENIE

Nikola Przybysz

Wyróżnienie dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

www.powiat-ilawski.pl