15 maja 2019 r., w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbyła się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, która podzielona była na trzy części: sprawozdawczą, informacyjną oraz wyborczą.Konferencję poprowadziła Maria Jaworska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie, natomiast uroczystego otwarcia dokonał Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. Przybyłych gości przywitał Marek Borkowski, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.
W Konferencji uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego.

Część sprawozdawcza obejmowała: sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018, sprawozdanie z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego za 2018 rok, które przedstawiła Maria Jaworska; sprawozdanie z działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego  w 2018 roku, które zaprezentował Arkadiusz Karpiński, Przewodniczący ROPPI.

Następnie, w części informacyjnej, Wojciech Jankowski przedstawił ofertę Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie Anna Śledzińska natomiast  omówiła krok po kroku jak otrzymać dotację z Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej dla organizacji pozarządowych, chcących prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą. Tematem przewodnim była „Dobra praktyka przedsiębiorstw społecznych – Naturalna Żywność sp. z o. o.”. Następnie Michał Młotek krótko przedstawił ofertę Inkubatora Technologicznego.


Ostatnim punktem Konferencji były wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Spośród wszystkich przybyłych gości do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego wybrano 14 członków. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego ukonstytuuje się podczas pierwszego posiedzenia.

Członkowie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego
Lp. Imię i Nazwisko Nazwa organizacji
1. Piotr Jankowski Fabryka Inicjatyw Obywatelskich „Łączy nas Iława”
2. Justyna Milewska Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Iławie
3. Adela Kowalska Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki
4. Klaudia Żelazowska Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Morena”
5. Artur Długosz Iławskie Smoki Jezioraka
6. Stefan Opaliński Stowarzyszenie Miłośników Historii Organizacji Młodzieżowych „Pokolenia”
7. Izabela Bujnowska Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jesteśmy”
8. Tomasz Radziwilski Stowarzyszenie „Miłośnicy Krainy Tysiąca Jezior”
9. Daniela Orzechowska Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejsko-Gminny w Iławie
10. Wojciech Jankowski Iławskie Stowarzyszenie Rowerowe „Bicykl”
11. Adam Barański Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Kombatanckie „Polskich Dzieci Wojny” oddział terenowy w Iławie
12. Dorota Maćko Polski Związek Niewidomych, Koło w Iławie
13. Arkadiusz Karpiński Stowarzyszenie „Przystań”
14. Ewa Jackowska Fundacja Bliżej Dziecka

W części wyborczej miały również odbyć się wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Niestety  z uwagi na brak odpowiedniej liczby kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego wybory nie odbyły się, a Rada zakończyła swoją działalność.

www.powiat-ilawski.pl

Tekst: Natalia Mikczyńska, Fot. Magdalena Rogatty