29 marca Bartosz Bielawski Starosta Powiatu Iławskiego oraz Maciej Rygielski Członek Zarządu Powiatu Iławskiego gościli przedstawicieli tarnopolskiego obwodu z Ukrainy. Inicjatorem wizyty Ukraińców w Starostwie był Marek Borkowski, przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego.We wtorek 28 maja, o godz. 13:00, w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. Zaopiniowanie informacji o stanie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za 2018 rok.
  2. Zaopiniowanie informacji o realizacji programów aktywizacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy za 2018 rok (cześć składowa „Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2018 rok”).
  3. Raport o stanie dróg (cześć składowa „Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2018 rok”).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymizlokalizowanymi na terenie gminy Kisielice.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Iławskim oraz miastem Kopyczyńce na Ukrainie.