Dziś tj. w poniedziałek 6 maja, rozpoczął się egzamin maturalny 2019. Potrwa on do 25 maja. W szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski do egzaminu maturalnego przystąpi 525 absolwentów kończących naukę w obecnym roku szkolnym oraz 148 absolwentów z lat ubiegłych.

Część pisemna z języka polskiego
6 (poniedziałek): g. 9:00 – Język polski ( poziom podstawowy) g. 14:00 – Język polski (poziom rozszerzony);
7 (wtorek): g. 9:00 Matematyka (pp), g. 14:Język łaciński i kultura antyczna (pp) (pr);
8 (środa): g. 9:00 Język angielski (pp); g. 14: Język angielski (pr) (dj – dla klas dwujęzycznych);
9 (czwartek): g. 9:00 Matematyka (pr) g. 14 Filozofia (pp) (pr)
10 (piątek): g. 9:00 Biologia (pp) (pr) g. 14 Wiedza o społeczeństwie (pp) (pr)
13 (poniedziałek): g. 9:00, g. 14:00 chemia (pp) (pr) Informatyka (pp) (pr)
14 (wtorek): g. 9:00 Język niemiecki (pp), g. 14:00 Język niemiecki (pr) (dj)
15 (środa): g. 9:00 Geografia (pp) (pr) g. 14:00 Historia sztuki (pp) (pr)
16 (czwartek): g. 9:00 Język rosyjski (pp) g. 14:00 Język rosyjski (pr) (dj)
17 (piątek): g. 9:00 Język francuski (pp), g. 14:00 Język francuski (pr) (dj)
20 (poniedziałek): g. 9:00 Fizyka i astronomia (pp) g. Fizyka i astronomia/fizyka (pr), g. 14:00 Historia (pp) (pr)
21 (wtorek): g. 9:00 Język hiszpański (pp), g. 14:00 Język hiszpański (pr) (dj)
22 (środa): g. 9:00 Język włoski (pp)
Język łemkowski (pp) (pr), g. 14:00 Język włoski (pr) (dj)
23 (czwartek): g. 9:00, g Język mniejszości narodowych (pp) Język kaszubski (pp) (pr), Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki
i astronomii/fizyki, geografii, historii, matematyki dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym, g. 14. Języki mniejszości narodowych (pr)
Wiedza o tańcu (pp) (pr)
Historia muzyki(pp) (pr).

W dniach 6 do 25 maja w szkołach przeprowadzana jest część ustna egzaminu maturalnego według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

fot. pixabay.com