We wtorek 21 maja ogłoszony został nabór zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Technologicznego w Iławie. Nabór potrwa do 24 maja.

Do celów naboru udostępnionych zostało siedem umeblowanych biur o powierzchni od 9 m2 do 23 m2 w budynku przy ulicy Andersa 12. To łącznie prawie 120 m2 powierzchni biurowej, o którą mogą ubiegać się firmy technologiczne i firmy sektora usług. Czas pobytu w Inkubatorze wynosi 12 lub 24 miesiące. Niezależnie od długoterminowego wynajmu biurek i biur, Inkubator – poza naborem – oferuje też możliwość krótkoterminowego wynajmu biurek i sali spotkań: na godziny lub dni.

Jedynym dokumentem wymaganym do złożenia w naborze jest wypełniony formularz zgłoszenia. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi maksymalnie w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru i zakończy się ogłoszeniem wyników naboru na stronach internetowych www.inkubator.ilawa.pl i www.pup.ilawa.pl

Zasady wyboru firm oraz zasady pobytu w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatorze Technologicznym w Iławie określa Regulamin. Cena wynajmu powierzchni w Inkubatorze za 1 m2 wynosi 20 zł brutto.

Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszenia i pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem o naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Formularz zgłoszenia
 3. Karta oceny
 4. Projekt umowy
 5. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego
 6. Regulamin Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie
 7. Cennik usług
 8. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami

Aktualizacja – 22.05.2019, godz. 8:50:

W związku z pytaniami, publikujemy poniżej wykaz biur z powierzchniami z ogłoszenia o naborze z dodatkową informacją o umiejscowieniu okien względem stron świata:

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, jako podmiot zarządzający Inkubatorem, udostępnia do celów naboru następujące miejsca w Inkubatorze:

biura (rozumiane jako osobne, umeblowane pomieszczenia na parterze i piętrze Inkubatora) w systemie: jedna firma – jedno biuro:

 • 4 – o powierzchni 9 m2 (parter, dwa stanowiska pracy) – okna od strony południowej
 • 5 – o powierzchni 23 m2 (parter, pięć stanowisk pracy) – okna od strony południowej
 • 8 – o powierzchni 12 m2 (piętro, trzy stanowiska pracy) – okna od strony południowej
 • 9 – o powierzchni 16 m2 (piętro, cztery stanowiska pracy) – okna od strony północnej
 • 10 – o powierzchni 17 m2 (piętro, cztery stanowiska pracy) – okna od strony północnej
 • 11 – o powierzchni 19 m2 (piętro, cztery stanowiska pracy) – okna od strony północnej

biurka (rozumiane jako osobne, umeblowane stanowiska pracy na parterze Inkubatora) w systemie: jedna firma – jedno biurko:

 • 1 (jedno z czterech biurek w biurze o powierzchni 19 m2) – okna od strony południowej
 • 2 (jedno z czterech biurek w biurze o powierzchni 19 m2) – okna od strony południowej
 • 3 (jedno z czterech biurek w biurze o powierzchni 19 m2) – okna od strony południowej
 • 4 (jedno z czterech biurek w biurze o powierzchni 19 m2) – okna od strony południowej

Źródło: Inkubator Technologiczny w Iławie