W dniach 11-12 kwietnia br. w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa  Warmińsko-Mazurskiego. W konwencie weźmie udział Pan Krzysztof Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Wśród omawianych spraw przewiduje się m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o finansowaniu oświaty.