9 kwietnia (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Głównym tematem omawianym podczas posiedzenia będzie rozpatrzenie wniosku, który został złożony przez Radnego na sesji Rady Powiatu Iławskiego z 28 marca 2019 roku.