W ramach Projektu „Kształcenie zawodowe w 3D” odbędą się szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie modernizowanych kierunków:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – organizacja 7 szkoleń dla każdego z 4 nauczycieli zawodowych z ZS Iława tj.:

Adobe Illustrator na potrzeby DTP i internetu(24h);

  1. Adobe InDesign w praktyce II poziom(24h);
  2. Adobe Photoshop na potrzeby DTP i internetu(24h);
  3. Podłoża drukowe, papier, folie, materiałoznawstwo poligraficzne(8h);
  4. Przygotowanie projektu do druku offsetowego(16h);
  5. Techniki druku. Kontrola jakości w procesach poligraficznych(16h);
  6. CorelDRAW w praktyce II poziom(16h).

Technik przemysłu mody: organizacja 1 szkolenia dla 4 nauczycieli zawodowych w tym 2 nauczycieli z ZS w Iławie i 2 nauczycieli PCKP w Iławie:

  1. CorelDRAW na potrzeby projektowania odzieży (24h)

Szkolenia realizowane będą w trakcie zajęć weekendowych oraz popołudniami w ciągu szkolnych dni tygodnia, w terminie IX.2019 – III.2020 mają na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie technologii TIK, specjalistycznych programów graficznych i projektowych. Podyktowane są oczekiwaniami współpracujących z jednostkami kształcenia zawodowego pracodawców, specyfiką zawodu i bardzo dynamicznym rozwojem technologii IT. Szkolenie zakończy uzyskanie zaświadczenia poświadczającego uczestnictwo w szkoleniach i nabycie wiedzy zgodnej z jego zakresem.

Harmonogram szkoleń będzie opublikowany po zakwalifikowaniu uczestników do projektu
i wyborze kadry merytorycznej realizującej szkolenia zawodowe.

Rekrutacja Uczestników Projektu

Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie, którzy chcą doskonalić kompetencje TIK w zakresie grafiki i poligrafii cyfrowej oraz kompetencje w zakresie przemysłu mody w ramach szkoleń przewidzianych w Projekcie odbędzie się w terminie od 3.01-28.02.2019r. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzić będzie ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, a także równości szans płci.

 Regulamin i dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna w Biurze Projektu Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz na stronie internetowej ZS www.zsilawa.pl. w zakładce Projekt UE Kształcenie zawodowe w 3D

Prace adaptacyjne w ramach Projektu

W dniu 23 listopada 2018 r. podpisano umowę z  wykonawcą robót remontowo-budowlanych.
W związku z tym od 02 stycznia do 30 kwietnia 2019r. przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne w wyniku których w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku  w Iławie powstaną 2 pracownie dla kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej: Pracownia projektowania graficznego,  Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego , 1 pracownia dla kierunku technik przemysłu mody: Pracownia projektowania i modelowania ubiorów. W PCKP w Iławie powstaną 2 pracownie zajęć praktycznych  dla kierunku technik przemysłu mody.

Aktualności

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wraz z Zarządem Powiatu Iławskiego oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Iławskiego Ewa Junkier, składają kondolencje Rodzinie i Bliskim Ś.P. MIRONA SYCZA, Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starostwo Powiatowe w Iławie

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. Andersa 2a, 14-200 Iława,

tel. (89) 649 07 00
fax. (89) 649 66 00

e-mail: starostwo[@]powiat-ilawski.pl
            sekretariat[@]powiat-ilawski.pl

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek – piątek: 7:15 – 15:15

KASA:
poniedziałek: 7:45 – 15:40
wtorek – piątek: 7:45 – 14:30

Facebook