Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i grupy nieformalnych z terenu powiatu iławskiegozainteresowanych złożeniem wniosku o dotację w programie Działaj Lokalnie X na spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady programu i sposób przygotowywania wniosków.

Zorganizowane zostaną dwa spotkania w terminach:

  • 22 kwietnia 2017 r. w godzinach 9:15-11:15 w Porcie Iława, przy ul. Chodkiewicza 5 w Iławie,
  • 26 kwietnia 2017 r. w godzinach 16:15-18:45 w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie, przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie.

Spotkania przeprowadzi koordynator projektu – Dawid Perges.