Stowarzyszenie OTWIERACZ pozyskało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenia, które aktywnie działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego mogą ubiegać się o dotację nie tylko od samorządów lokalnych. Przykładem jest Stowarzyszenie Otwieracz z siedzibą w Urowie, gmina Zalewo.

Małgorzata Andrzejuk-Kamińska Prezes Stowarzyszenia: „Jako Stowarzyszenie OTWIERACZ postaraliśmy się o otrzymanie dotacji z FIO Start-up na wzmocnienie i rozwinięcie naszego Stowarzyszenia.
Przy wsparciu środków programu mikrodotacji „Fundusz inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” dofinansowanego przez MPiPS w ramach FIO zakupiliśmy: laptop, program do księgowości, drukarkę oraz urządzenie GPS oraz zrealizowaliśmy projekt logotypu i strony www.

 

Zapraszamy do naszego OTWIERACZA https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Otwieracz-1783341765226446/photos_stream?ref=page_internal, kontakt@stowarzyszenieotwieracz.pl „.