do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pt. Akcja profilaktyczna promująca zdrowie i profilaktykę antynowotworową „Biegaj, badaj się i bądź zdrowy, a przebiegniesz swój półmaraton życiowy” złożonej przez Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki.

Oferta na realizację zadania publicznego wpłynęła do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Iławie 13.07.2016 r.
Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 101/461/16 z dnia 20 lipca 2016 r. uznał celowość realizacji ww. zadania.
Na podstawie § 4 ust. 12 Uchwały Nr 38/172/15 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłosić uwagi do oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.
Informacji w sprawie udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Katarzyna Marchelek (pok. 112) tel. (089) 649 08 38.

W załączeniu oferta na realizację zadania publicznego – do pobrania

Stowarzyszenie Iławski Klub ,,Amazonki” – KRS