Samorząd powiatu iławskiego działając na rzecz dobra publicznego, przekonany również o korzyściach, jakie płyną z dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, pragnie wypracować jasne warunki współpracy w sferze zadań publicznych. Instrumentem, który ma służyć ustaleniu tych warunków jest roczny program współpracy, który określa cele, zasady, formy współpracy i zadania priorytetowe.

W dniu 25 października 2012 r. Rada Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr XXVI/233/12 przyjęła Program Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Program współpracy na 2013 rok