Samorząd powiatu iławskiego działając na rzecz dobra publicznego, przekonany również o korzyściach, jakie płyną z dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, pragnie wypracować jasne warunki współpracy w sferze zadań publicznych. Instrumentem, który ma służyć ustaleniu tych warunków jest roczny program współpracy, który określa cele, zasady, formy współpracy i zadania priorytetowe.

W dniu 28 października 2011 r. Rada Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr XIII/109/11 przyjęła Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Program dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.