Wyniki konsulatcji społecznych

 

WYNIK

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie  określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego.

Wynik konsulatcaji społecznych

WYNIK

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

O G Ł O S Z E N I E w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjal

Iława, 06.03.2017 r.


O G Ł O S Z E N I E
w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego.