Jest dobra wola do rozwiązania kwestii dowozu dzieci z Gminy Biskupiec do Specjalnego Ośrodka w Kisielicach. Starosta spotkał się z Wójtem Gminy Biskupiec

F. spotkanieW poniedziałek 11 lutego Starosta Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski spotkał się z Wójtem Gminy Biskupiec, Arkadiuszem Dobkiem. Rozmowa dotyczyła kwestii finansowania przewozu trzynaściorga dzieci z gminy Biskupiec do Ośrodka Specjalnego w Kisielicach. Od września 2018 roku rodzice płacą za ten transport, a to Gmina jest zobligowana do poniesienia kosztów. Wszystko wskazuje na to, że sprawa wkrótce się rozstrzygnie na korzyść rodzin.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kisielicach (działający w strukturach Zespołu Szkół w Kisielicach) tworzą oddziały przedszkolne i szkolne. Do ośrodka dojeżdżają dzieci z różnych gmin powiatu a także spoza. Tak było m.in. w Gminie Biskupiec. Od września 2018 roku w Gminie tej otwarto  jednak oddział specjalnej szkoły podstawowej w Krotoszynach i teoretycznie dzieci z tej Gminy mogą uczęszczać do ośrodka na miejscu, a nie dojeżdżać do Kisielic. Tym samym Gmina Biskupiec nie ponosiłaby kosztów. A mowa jest o około 40 tysiącach złotych w skali roku.  Jednak rodzice nie chcą, by ich dzieci w trakcie nauki zmieniały placówkę i maja prawo podjąć taka decyzję. Prawo w tej kwestii  jest jednoznaczne. Gmina, w której zamieszkują dzieci jest zobowiązana do sfinansowania transportu do placówki edukacyjnej. Prawo jeszcze dziś daje szanse dzieciom spoza powiatu iławskiego do wyboru szkoły  w Kisielicach. Wójt Gminy Biskupiec, Arkadiusz Dobek, jest zobligowany do dowozu dzieci  do naszej szkoły. Na spotkaniu ze Starostą Powiatu Iławskiego, Bartoszem Bielawskim wyraził zrozumienie  i dobrą wolę. Kwestią rozbieżności są różne wykładnie prawne, ale dla dobra środowiska Wójt ze Starostą starali się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.
Dziś mogą cieszyć się rodzice tych dzieci, które rozpoczynają edukację w Ośrodku Specjalnym w Kisielicach. Jednak w perspektywie ośrodki specjalne naszego powiatu muszą liczyć się z mniejszą ilością uczniów. Mogą liczyć na dzieci zameldowane i zamieszkałe w powiecie iławskim. To może być z jednej strony trudność w niewystarczającej ilości środków finansowych na funkcjonowanie danej placówki, ale z drugiej strony, musi to mobilizować  do lepszej oferty edukacyjnej poszczególnych szkół, ośrodków.

Szpital odpowiada na pytania dotyczące badań stawów biodrowych u noworodków

BioderkaaaaaaW związku z tym iż w ostatnim czasie otrzymujemy od pacjentów monity w sprawie długości kolejki oczekujących do Poradni Preluksacyjnej, chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom Powiatu Iławskiego kilka informacji dotyczących funkcjonowania tej Poradni w Szpitalu Powiatowym im. Wł. Biegańskiego w Iławie.

XXIV „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej”

wojewodzkw olimp wiedzy o ocZgodnie z tradycją lat poprzednich również w 2019 r. na terenie powiatu iławskiego organizowana jest kolejna już XXIV „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej”. Celem jej jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
II międzyszkolny etap odbędzie się 15.02.2019 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa.

Spotkanie organizacji kombatanckich powiatu iławskiego i zacny jubileusz ppor. Mikołaja Hermana

F. czoloo kombatanciKombatanci z powiatu iławskiego uczestniczyli dziś, tj. w piątek 8 lutego, w Spotkaniu Noworocznym, którego gospodarzem był Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. Spotkanie przebiegało w przemiłej atmosferze, m.in. za sprawą szczególnego jubilata, który zaszczycił Starostwo swoją obecnością.  Był nim kombatant  Mikołaj Herman, który w 10 lutego 2019 roku kończy 100 lat.

Odprawa roczna strażaków z komendy powiatowej PSP w Iławie

F. czolo fotkaOdprawa roczna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, która odbyła się dziś, tj. 7 lutego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, jest niczym innym jak podsumowaniem wszelkich działań straży pożarnej, na terenie powiatu iławskiego, w minionym 2018 roku.

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie zrealizowali ważny projekt. W lutym jadą na uroczystą Galę podsumowującą

DPP 0001We wtorek 26 lutego w Teatrze Wielkim w Warszawie odbedzie się uroczysta Gala podsumowująca program edukacyjny "Szkoła Dialogu" w 2018 roku. Wezmą w niej udział przedstawiciele Zespołu Szkół w Lubawie, którzy jako jedyni w powiecie iławskim, uczestniczyli w tym projekcie. Dotyczył on historii Żydów polskich.