Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

budynek9 maja (środa),o  godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad przewiduje:
1.    Ocenę wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za rok 2017.
a)    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2017,
b)    Informacja o stanie mienia powiatu iławskiego na 31 grudnia 2017 r. ,
c)    Opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia powiatu iławskiego,
d)    Sprawozdanie finansowe powiatu iławskiego za rok 2017.
2.    Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Iławskiego
za rok 2017 r.

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

budynek7 maja (poniedziałek), o godz. 10.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za 2017 rok.
2.    Zaopiniowanie informacji dotyczącej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2017 rok.
3.    Ocena przygotowania powiatu iławskiego pod względem bezpieczeństwa
do wypoczynku letniego

Spotkanie Powiatowej Rady Kultury

budynek17 maja (poniedziałek), o godz. 10.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się spotkanie Powiatowej Rady Kultury. W trakcie spotkania zaplanowano zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania dorocznej nagrody w dziedzinie kultury w związku z uchwałą Rady Powiatu Iławskiego Nr XXXVI/308/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o książce Doroty Terakowskiej za nami

ksiazka konkurs4Dlaczego Czarownica musiała smarować maścią z orzecha twarz Dziecka? Kto zamieszkiwał Podziemne Królestwo? Z czego zrodziła się Pieśń Jedyna? Na te i wiele innych finałowych pytań musieli opowiedzieć uczestnicy Powiatowego Konkursu Wiedzy o książce Doroty Terakowskiej „Córka Czarownic” pod tytułem „Przepowiednia wolności. Śladami Wielkiego Królestwa”.  Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Iławskiego- Pan Marek Polański.

Sprawdź, jak przebiegać będą egzaminy maturalne w roku szkolnym 2017/2018

MATURAOd 4 do 25 maja br. w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski rozpoczną się egzaminy maturalne. Przystąpi do nich 293 absolwentów 3-letnich liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 9 absolwentów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz 287 absolwentów 4-letniego technikum.

Podsumowanie konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

konferencja org pozarzadowe127 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej w Porcie Śródlądowym w Iławie odbyła się konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Konferencję poprowadziła Maria Jaworska, natomiast uroczystego otwarcia dokonał Marek Polański Starosta Powiatu Iławskiego. W konferencji uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego.