V Jubileuszowe Mistrzostwa Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich

jeziorakW dniach 20-22.05.2018 (niedziela-wtorek), w Ośrodku Wypoczynkowym i Marinie w Siemianach rozegrane zostaną V Jubileuszowe Mistrzostwa Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich organizowane przez Zarząd Terenowy NSZZF i PW oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek17 maja (czwartek), o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, w Sali Nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.
Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1.    Zaopiniowanie informacji dot. oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za rok 2017.
2.    Zaopiniowanie „Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2017 rok.
3.    Analiza funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu iławskiego
za rok 2017.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały na XLIV sesję RP w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek17 maja (czwartek), o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, w Sali Nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Temat omawiany podczas posiedzenia to: Arkusze organizacji roku szkolnego 2017-2018 – uchwała Zarządu Powiatu-informacja.

Szkolenie dotyczące finansowania realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

szkolenie18 maja (piątek), o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie odbędzie się szkolenie  dotyczące finansowania realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). W szkoleniu weźmie udział kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat iławski.

Trójbój Lekkoatletyczny

lekkoatletyka17 maja (czwartek) o godz. 12.30  na stadionie miejskim w Iławie odbędą się zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych: Trójbój Lekkoatletyczny. Organizatorem zawodów jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie. Zawody są sfinansowane ze środków powiatu iławskiego w ramach zadania publicznego „Cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego”.

Spotkanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych

budynek14 maja (poniedziałek), o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się spotkanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski. Tematem spotkania będzie omówienie zmian dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli.