Spotkajmy się na Powiatowych Targach Edukacyjnych

targi zeromZespół Szkół Ogólnokształcących im. S Żeromskiego zaprasza tegorocznych ósmoklasistów i gimnazjalistów do udziału w VIII Powiatowych Targach Edukacyjnych. Wydarzenie odbędzie się 21 marca 2019 przy ulicy Sienkiewicza 1.

Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Przestępczość wzrosła głównie z powodu alimentów

F. lomisja 4Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Iławie, Rafał Żubertowski, podczas Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  złożył sprawozdanie na temat stanu porządku  i bezpieczeństwa w minionym roku, w powiecie iławski.  Jest kilka niespodzianek. Jedna z nich dotyczy np. tzw. przestępstw niealimentacji, które znacznie wpłynęły na statystyki dotyczące przestępstw ogółem.

Klub Radnych "Dla Iławy" wspiera młodych iławian

F. LICEUMMateusz Dąbrowski, mieszkaniec Iławy i uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, jest pierwszym laureatem stypendium "Dla Iławy" ustanowionego przez Klub Radnych "Dla Iławy". - To wsparcie o charakterze motywacyjnym - przyznają iławscy radni, którzy na pomoc dla młodych i uzdolnionych iławian będą regularnie przekazywać część swoich diet.

Pilotażowy program “Aktywny samorząd” 2019 rok

aktywny samorzdPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza osoby niepełnosprawne Powiatu Iławskiego do zapoznania się z finansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programem „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo Beneficjentów niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Jakie formy wsparcia będą realizowane w 2019 roku?

W rodzinie siła – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło nowy projekt

plakat PCPR"Powiat Iławski stawia na rodzinę" - to tytuł projektu, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. Chodzi w nim głównie o zwiększenie dostępności do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 120 osób z rodzin zastępczych (w tym osób niepełnosprawnych) z powiatu iławskiego oraz ich otoczenia – rodzin biologicznych i dzieci biologicznych z rodzin zastępczych. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowana ścieżka wsparcia obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia.