Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 93/408/16 z dnia 24 maja 2016 r. powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego w składzie:


1)    przedstawiciele Rady Powiatu Iławskiego:
a)    Michał Młotek,
b)    Wiesław Musiał,
2)    przedstawiciele Zarządu Powiatu Iławskiego:
a)    Maria Jaworska,
b)    Agnieszka Zabłotna,
c)    Katarzyna Marchelek,
3)    przedstawiciele organizacji, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu iławskiego:
a)    Adela Kowalska,
b)    Marian Wilkowski,
c)    Arkadiusz Karpiński,
d)    Daniela Orzechowska,
e)    Wojciech Jankowski.

Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.

Zarząd Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego:
1.    Michał Młotek – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
2.    Wojciech Jankowski – Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
3.    Maria Jaworska – Sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Program działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego na kadencję 2016 - 2019 - do pobrania

Harmonogram prac - do pobrania