INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2018 r. W ZAKRESIE ZADAŃ BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

Treść informacji (PDF, 323.3 KiB)