INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2018 R. ORAZ O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Treść informacji (PDF, 225.4 KiB)