INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2018 r. w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

 

Informacja o przyznaniu środków (PDF, 903 KiB)