„ARS, czyli jak dbać o miłość”

W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego realizowany jest program Państwowej Inspekcji Sanitarnej pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Inicjatywa ta została opracowana w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.
Dotychczas zrealizowano cztery edycje programu, które objęły 1146 uczniów szkół powiatu iławskiego.Program jest wysoko oceniany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
Z przeprowadzonych ewaluacji wynika, że uczniowie w większości chętnie uczestniczyli w zajęciach, treści zajęć były przez nich oczekiwane i zrozumiałe.Uczestnicy programu uważali, że jest on bardzo ważny i należy go prowadzić w szkołach.


W obecnym roku szkolnym realizuje go 8 szkół ponadpodstawowych ( Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie - w Szkole Zawodowej; Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - w Technikum i Szkole Zawodowej; Zespół Szkół w Suszu – w Technikum i Szkole Zawodowej; Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 R. w Iławie – w Technikum i Szkole Zawodowej; Zespół Szkół w Lubawie – w Liceum Ogólnokształcącym).


Zajęcia z uczniami prowadzą przeszkoleni przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej nauczyciele i pedagodzy.
Treści programu podzielone są na trzy części:
I „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”:
- życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości,
- substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego co obiecują, powodują problemy
II „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią)
- substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość, negatywnie wpływają na zdrowie człowieka
III. „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne”:
- wpływ obecnych wyborów życiowych – stylu życia - na zdrowie przyszłego potomstwa,
- skutki przyjmowania substancji psychoaktywnych w czasie ciąży,
- miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami


Dodatkowo, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą korzystać z platformy elearningowej umieszczonej pod adresem www.zdrowiewciazy.pl  na której znajduje się wiele ciekawych informacji oraz szkoleń i kursów.Dla młodzieży stworzono również stronę internetową www.e-stawiamnazdrowie.pl, na której można nie tylko znaleźć informacje dotyczące szkodliwości środków psychoaktywnych, ale również zadać pytanie ekspertowi i uzyskać pomoc.

/-/Iwona Marchlewska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedemiologiczna w Iławie