Przebudowa drogi powiatowej Nr 1910N Szusz - Kisielice na odcinkach 0+270-0+430, 2+006-5+906, 6+306-6+806,10+646-11+046,11+346-12+746, 13+146-13+486, 13+600-14+860

Informacje na temat projektu