OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą 186/871/17 z dnia 12 września 2017 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N na odcinku Bronowo- Różnowo.

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 185/861/17 z dnia 05 września 2017 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N na odcinku Bronowo- Różnowo.

Wyniki konsultacji społecznych

WYNIK

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego

Informacja Zarządu Powiatu Iławskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 181/848/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.