Dyżury Aptek Ogólnodostępnych na 2017 rok

 
 
Dyżury w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy od godz. 6:00 do godz. 24:00 pełni Apteka „Nova”, Iława, ul. Kopernika 3/4A, tel. 089/648-83-81.
Dyżury w porze nocnej apteki pełnią w systemie rotacyjnym zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 2.
 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII//17 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 25 maja 2017 r.. - harmonogram dyżurów