Szkoły ponadpodstawowe z powiatu iławskiego zaprezentują się na Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym

KONGRES ZAWODOWYDziś (5 kwietnia) w Olsztyńskim Parku Naukowo–Technologicznym odbywa się Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy, organizowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Partnerem przedsięwzięcia jest Prezydent Olsztyna. Nie zabraknie na nim szkół ponadpodstawowych z powiatu iławskiego. Na kongresie zaprezentuje się Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie wspólnie z Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego z zawodem ‘technik grafiki i poligrafii cyfrowej’, jak również Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, w zawodzie ‘technik technologii żywności’ oraz ‘fryzjer’.

Głównym elementem Kongresu jest konferencja dotycząca zmian w kształceniu zawodowym z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, skierowana do lokalnych i regionalnych pracodawców reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w województwie, branż strategicznych dla rozwoju regionu, dyrektorów szkół, wojewódzkich rad rynku pracy, izb rzemieślniczych, urzędów pracy, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, środowisk związanych z kształceniem branżowym, szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, członków Sektorowych rad ds. kompetencji oraz organów prowadzących szkoły.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie część wystawiennicza polegająca na prezentacji branż przez technika i branżowe szkoły I stopnia z województwa warmińsko-mazurskiego dedykowana uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ponad trzydzieści szkół prezentować będzie następujące branże: teleinformatyczna, audiowizualna, elektroenergetyczna, mechaniczna, budowalna, drzewno-meblarska, poligraficzna, spedycyjno-logistyczna, spożywcza, leśna, gastronomiczna, hotelarsko-turystyczna, fryzjerska, kosmetyczna oraz przemysłu mody.


W Mobilnym Centrum Edukacyjnym utworzone zostaną warsztaty dla grup uczniowskich o następującej tematyce:
Programować każdy może
Opis: Celem warsztatu jest praktyczne przedstawienie programowania, jako procesu wspomagającego rozwiązywanie problemów i myślenia algorytmicznego w nauczaniu/nauce każdego przedmiotu. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi elementami nauki programowania zarówno z wykorzystaniem komputera i narzędzi online, jak również prostych materiałów dydaktycznych.
Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty eTwinning dla nauczycieli w temacie:
Narzędzia eTwinning (TIK) w projektach online
Opis: Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli początkujących w eTwinning. Ich celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami dostępnymi po zarejestrowaniu się na platformie eTwinning LIVE. Ćwiczenia praktyczne prezentujące szereg możliwości wykorzystania portalu eTwinning LIVE i platformy TwinSpace do realizacji projektów eTwinning. Uczestnicy są proszeni o zabranie laptopa z możliwością podłączenia do WIFI.