Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

budynek18 kwietnia (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się odbędzie się posiedzenie RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU IŁAWSKIEGO.
Proponowany porządek obrad zakłada m. in.:

 

1.    Przyjęcie informacji dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do organizacji corocznej konferencji organizacji pozarządowych.
2.    Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.