Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

W czwartek 13.02.2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 20  Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

1. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Szpitala w Iławie ze zbycia aktywów trwałych za rok 2016,
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie za 2016 rok,
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX sesje RP w sprawach:
a) przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu iławskiego na lata 2017-2020”,
b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego.