Informacja o kwalifikacji wojskowej w Powiecie Iławskim -KW 2019

kwalifikacjaW terminie od 26 marca do 26 kwietnia br. w Powiecie Iławskim przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Obejmie ona 614 osób, w tym mężczyzn urodzonych w 2000 r. oraz w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach  1998 – 1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a także kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami bądź absolwentkami tych szkół lub kierunków. Z całego powiatu do kwalifikacji wojskowej powinno stawić się 7 kobiet.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie urzędować od godz. 8:00 w sali nr 1 (niski parter) Starostwa Powiatowego w Iławie.

Kolejność stawiania się mężczyzn z poszczególnych gmin:
•    MIASTO IŁAWA: 26.03-01.04.2019 r.,
obejmie rocznik podst. 2000 r. – 142 mężczyzn; roczniki starsze - 15 mężczyzn;


•    GMINA IŁAWA: 02.04-04.04.2019 r.,
obejmie rocznik podst. 2000 r. – 83 mężczyzn; roczniki starsze - 5 mężczyzn;


•    MIASTO i GMINA SUSZ: 05.04-10.04.2019 r.,
obejmie rocznik podst. 2000 r. – 93 mężczyzn; roczniki starsze - 26 mężczyzn;


•    GMINA LUBAWA: 11.04-15.04.2019 r.,
obejmie rocznik podst. 2000 r. – 78 mężczyzn; roczniki starsze - 7 mężczyzn;


•    MIASTO LUBAWA: 16.04-17.04.2019 r.,
obejmie rocznik podst. 2000 r. – 59 mężczyzn; roczniki starsze - 8 mężczyzn;


•    MIASTO i GMINA ZALEWO: 18.04-19.04.2019 r.,
obejmie rocznik podst. 2000 r. – 33 mężczyzn; roczniki starsze - 7 mężczyzn.


•    MIASTO i GMINA KISIELICE: 23.04-24.04.2019 r.,
obejmie rocznik podst. 2000 r. – 34 mężczyzn; roczniki starsze - 17 mężczyzn;


Wszystkie kobiety stawiają się w jednym terminie: 25.04.2019 r.

Do każdej osoby objętej kwalifikacją została wysłana informacja przez właściwy Urząd Miasta / Gminy o terminie stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.