Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek28 marca (czwartek) o godz. 11.15 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie informacji Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie dotyczącej zbycia aktywów trwałych oraz zakupu i przyjęcia darowizn nowej aparatury i sprzętu medycznego za rok 2018.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.