Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek26 marca (wtorek) o godz.  13:00 w sali  Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Proponowany porządek posiedzenia zakłada m.in.:
1.    Przyjęcie informacji z realizacji zadań dot. promocji Powiatu Iławskiego w 2018 r. i przedstawienie planu promocji na rok 2019.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
4.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu na rok 2019.