Pióro Starosty otrzymała Sandra Rawińska z Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Iławie

WRECZANIEEEEEEEDziś, tj. 22 marca, Starostwo Powiatowe w Iławie było gospodarzem XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego "O Pióro Starosty". Siedmioro uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych napisało dyktando, na podstawie noweli "Latarnik" Henryka Sienkiewicza. Największe problemy sprawiła pisownia wielką literą.

Zwycięzcami konkursu zostały trzy uczennice:

* I miejsce zajęłą Sandra Rawińska, z Zespołu Szkół Ogólnikształcących im. S. Żeromskiego w Iławie;

* II miejsce zajęła Dominika Frydrych, z Zespołu Szkół w Lubawie;

* III miejsce zajęła Martyna Tomaszewskaz Zespołu Szkół w Lubawie.

 

W konkursie brali udział także:

Izabela Olszewska z ZS im. S. Żeromskiego w Iławie,

Milena Urbańska, z ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,

Przemysław Chała z ZS im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie

Klaudia Jarzyńska z ZS im. I Kosmowskiej w Suszu.

 

Dyktando odczytała Małgorzata Lewko, nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.

Prace pisemne sprawdzała natomiast komisja w składzie:

Anna Jankowska - nauczyciel ZS im. S. Żeromskiego w Iławie;

Karolina Bretszneider - nauczyciel ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie;

Danuta Nowasielska - nauczyciel ZS im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie;

Hanna Dembicka - Łasecka - nauczyciel ZS w Lubawie;

Anna Gaszczyńska - nauczyciel ZS im. I. Kosmowskiej w Suszu.

Poprosiliśmy komisje o krótkie podsumowanie konkursu.

- Największy problem w dyktandzie sprawiły kwestie związane z użyciem wielkich liter - mówiła tuż po ogłoszeniu wyników Anna Gaszczyńska. - Widać było także trudności dotyczące pisownie "nie" z różnymi częściami mowy. Nie było także pracy zupełnie bezbłędnej. 

W dyktandzie znalazły sie wyrazy, których pisownię na pewno można uznać za trudną. Mowa m.in. o wyrazie harpunnik, ponadsiedemdziesięciosześcioletni, ni stąd, ni zowąd, eksżołnierz itd.

 

powiat-ilawski.pl

F laureatki

Od lewej: Sandra Rawińska (I miejsce), Dominika Frydrych (II miejsce) oraz Martyna Tomaszewska (III miejsce)

F grupowe Wszyscy uczestnicy konkursu, z władzami powiatu i nauczycielami