W sobotę odbył się zlot przewodników turystycznych z Warmii i Mazur. Gospodarzem był Port Śródlądowy w Iławie

F 4 zlotPonad 40-osobowa grupa przewodników turystycznych z  Warmii i Mazur uczestniczyła w szkoleniu, które odbyło się w Porcie Śródlądowym w Iławie. Wszyscy goście otrzymali od Starostwa Powiatowego w Iławie upominek w postaci albumu pt. "Przyroda Powiatu Iławskiego", autorstwa Stanisława Blonkowskiego.

Organizatorem szkolenia terenowego było Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Wyjazd w teren poprzedził miniwykład wygłoszony przez przewodnika z Iławy, Dariusza Paczkowskiego. Wszyscy goście otrzymali od Starostwa Powiatowego w Iławie upominek w postaci albumu pt. „Przyroda Powiatu Iławskiego” autorstwa Stanisława Blonkowskiego i po kilka innych gadżetów.

Na szkoleniu obecna była m.in. szefowa Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Stanisława Pańczuk oraz Krystyna Kacprzak, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej. Słowo wstępne przed wyjazdem w teren wygłosił Dariusz Paczkowski, który przedstawił w skrócie historię Powiatu Iławskiego, m.in. fakt, że Powiat Iławski utworzony został w 1999 r. i zajmuje 1385 km 2, a zamieszkuje go 92 735 osób, z czego najwięcej żyje w stolicy powiatu Iławie. Kilka słów prowadzący poświęcił poszczególnym Gminom Powiatu Iławskiego – Gminie Iława, Gminie Lubawa, Gminie Susz, Gminie Kisielice i Gminie Zalewo.

Uczestnicy szkolenia odwiedzili  miejscowość Ławice, w gminie Iława  i znajdującą się tam Izbę Pamięci Emila von Behringa – noblisty w dziedzinie medycyny, Zalewo - Kirkut, Kamieniec - pozostałości pałacu rodu von Finckenstein oraz ruiny zamku Biskupów Kapituły Pomezańskiej w Szymbarku.

Pamiatkowe zdjęcie uczestników zlotu w Porcie Śródlądowym w Iławie

F 3 zlot

F 1 zlot

 

powiat-ilawski.pl