Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek21 marca (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego”.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, będących mieszkańcami
powiatu iławskiego.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej uczniami zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat iławski.