Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Przestępczość wzrosła głównie z powodu alimentów

F. lomisja 4Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Iławie, Rafał Żubertowski, podczas Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  złożył sprawozdanie na temat stanu porządku  i bezpieczeństwa w minionym roku, w powiecie iławski.  Jest kilka niespodzianek. Jedna z nich dotyczy np. tzw. przestępstw niealimentacji, które znacznie wpłynęły na statystyki dotyczące przestępstw ogółem.

Spośród 1701 przestępstw stwierdzonych w 2018 r. w powiecie iławskim308 stanowiły przestępstwa niealimentacji, co miało istotny wpływ na wzrost dynamiki przestępczości ogółem. W roku 2016 dokonano 1859 przestępst, w roku 2017 tylko 1530 a w 2018 roku 1701. Z czego to wynika?  Ostatnia nowelizacja kodeksu karnego w zakresie  ścigania alimentacyjnych dłużników, w tym doprecyzowanie okresu uporczywego uchylania się od ich płacenia, spowodowała znaczny wzrost ilości prowadzonych postępowań  z  art. 209 kk, a tym samym zwiększenie ilości przestępstw stwierdzonych w tych okolicznościach. Wykrywalność wynosi tu 100%.

Natomiast wykrywalność przestępstw w powiecie iławskim wyniosła w 2018 roku ogółem 79,3 %, w 2017 r. było to 77,4 % a rok wcześniej 69,4 %.

Z wymienionych przestępst w 2018 roku najwięcej było kradzieży cudzej rzeczy (201 przypadków i tu zanotowano wzrost), kolejne przestępstwo to kradzież z włamaniem (142 przypadki i także zanotowano wzrost), kolejne przestępstwa to uszkodzenie rzeczy (64 przypadki), uszczerbek na zdrowiu (28 przypadków), kradzieże samochodów (13 przypadków), bójki i pobicia (8 przypadków) i rozboje (4 przypadki).  Jeśli chodzi o wykrywalność tych przestępstw to ze 100 % mamy do czynienia jedynie w rozbojach, bójkach i pobiciach. W uszczerbkach na zdrowiu to 96,4 %. W przypadku kradzieży z włamaniem mamy do czynienia ze spadkiem wykrywalności w wysokości 43 %, również spadek nastąpił w wykrywalności kradzieży samochodów i wynosi 28,6 %.

 W 2018 roku nastąpił niewielki wzrost przestępst gospodarczych. W 2017 roku było ich 262 a w rok później 287. Obniżyła się również ich wykrywalność z 87,8 % na 85 %.

 

Z niepokojącym zjawiskiem mamy do czynienia jeśli chodzi o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W 2018 nastąpił spory wzrost. W 2017 roku było tych przestępstw 69 a w 2018 r. – 117. Wzrosła natomiast ich wykrywalność o 3,9 %.

 Ogółem w 2018 r. w powiecie iławskim wobec ustalonych sprawców przestępstw zastosowano 16 aresztów tymczasowych (w 2017 było ich 32) oraz 24 dozory policyjne (w 2017 r. było ich 30).

 

Ciekawie sytuacja wygląda  jeśli chodzi o działania prewencyjne policji w minionym roku. Przeprowadzono w sumie 13 419 interwencji, co daje średnią ok. 37 interwencji na dobę. Wśród tych interwencji znalazły się te związane z przemocą w rodzinie – sporządzono 197 formularzy Niebieskiej Karty  (w 2017 było ich 271!). Procedura natomiast zostało objętych 169 rodzin, rok wcześniej było to 228 rodzin. Wszczęto natomiast 76 postepowań związanych z przemocą w rodzinie, rok wcześniej było ich 123.

F. lomisja 4 F. komisja 2

 

www.powiat-ilawski.pl