Dwa ważne komunikaty skierowane do pacjentów Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie

szpital panoramaJeden komunikat dotyczy udostępniania dokumentacji medycznej z leczenia w oddziałach szpitalnych a drugi usprawnienia rejestracji telefonicznej w komórkach organizacyjnych Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
Uwaga pacjenci!
Informujemy, że zmianie uległ numer telefonu do Punktu Składania Wniosków Odbioru Dokumentacji Medycznej, znajdującego się w Pawilonie Psychiatrycznym. W celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących możliwości udostępniania dokumentacji medycznej z leczenia w oddziałach szpitalnych, proszę kontaktować się z naszymi pracownikami pod nr telefonu 89 644 97 25.
 
W celu usprawnienia rejestracji telefonicznej do naszych komórek organizacyjnych, podjęliśmy działania zmierzające do udoskonalenia tej formy kontaktu z naszą placówką. Zostanie wprowadzony nowy system rejestracji i zarządzania rozmowami telefonicznymi, dzięki któremu będą Państwo m.in. informowani o liczbie osób oczekujących na połączenie, dodatkowo wszystkie rozmowy z naszymi pracownikami będą nagrywane. W trakcie odsłuchiwania pojawiających się komunikatów zostaną Państwo również poproszeni o przygotowanie nr PESEL, dzięki czemu rejestracja będzie przebiegała szybciej i sprawniej.
 
W związku z powyższym z dniem 1 marca 2019 r. zmianie uległy nr telefonów do następujących komórek organizacyjnych Powiatowego Szpitala w Iławie:
- Rejestracja poradni specjalistycznych – tel. 459 599 444
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - tel. 459 599 444
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna („Ambulatorium”) – tel. 459 599 444
- Izba Przyjęć - tel. 459 599 444.
Jednocześnie informujemy, że stare numery telefonów do wskazanych komórek będą jeszcze obowiązywać przez okres dostosowawczy do dnia 30.04.2019 r.
 
Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie