Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

budynek8 marca (piątek) o godz.  8:00 w sali  Nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Proponowany porządek obrad zakłada m. in.:
1.    Wybór prezydium Rady.
2.    Przedstawienie założeń do projektu Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.
3.    Zaopiniowanie kryteriów przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania
na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową
i społeczną w 2019 r.
5.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za 2018 rok.