Posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

szpital zdj7 marca (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

 

Porządek obrad przewiduje m. in.:
1.    Zaopiniowanie sprawozdania z zakupu oraz przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego w 2018 roku.
2.    Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
w Iławie.
3.    Zaopiniowanie korekty sprawozdania ze zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala
im. Władysława Biegańskiego w Iławie za 2018 rok.