546. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika! Szkoły z naszego powiatu mogą świętować ten jubileusz…

monument 239369 960 720Zapraszamy szkoły Powiatu Iławskiego do świętowania rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Jak? Biorąc udział w konkursie pt. "Szlakiem Mikołaja Kopernika".

W tym roku świętujemy 546. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. We Fromborku już odbyły się oficjalne uroczystości. Z kolei do 10 maja przyjmowane są zgłoszenia do konkursu "Szlakiem Mikołaja Kopernika" – informuje na swoim  facebooku Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, która jest także naczelnikiem wydziału Starostwa Powiatowego w Iławie. -  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli. Jego celem jest rozwijanie wśród nich zainteresowań tematyką nowych technologii, pogłębianie wiedzy na temat historii, nauki, kultury, filozofii, religii, astronomii ze szczególnym naciskiem na wiedzę w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT.

Mikołaj Kopernik w XXI wieku

Samorząd województwa warmińsko mazurskiego zaprasza uczniów do udziału w konkursie Informatycznym ,,Szlakiem Mikołaja Kopernika".

Temat przewodni: Mikołaj Kopernik w XXI wieku - Strateg, Kartograf, Astronom.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań tematyką nowych technologii, pogłębianie wiedzy na temat historii, nauki, kultury, filozofii, religii, astronomii ze szczególnym naciskiem na wiedzę w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT (nowych technologii).

Uczestnikami konkursu są uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, wg następujących kategorii:
I - uczniowie klas 1-3,
II - uczniowie klas 4-6,
III - uczniowie klas 7,8, III klasa gimnazjum IV - uczniowie klas szkół ponadpodstawowych (licea, technika i szkoły branżowe I stopnia)

Uczniowie mogą zgłosić jedną pracę z zakresu szeroko pojętych nowych technologii np. aplikacje (w tym aplikacje mobilne), strony www, gry, programy, robotyka/automatyka lub innych innowacyjnych rozwiązań informatycznych, technicznych, technologicznych, nawiązujących do życia, twórczości, działalności naukowej, osiągnięć Mikołaja Kopernika, zgodnie z tematem przewodnim.

Każda szkoła/ jednostka może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe wyłonione w wewnątrzszkolnych/ wewnętrznych eliminacjach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2019 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 czerwca 2019 roku podczas uroczystej gali.

Do pobrania:

- Regulamin konkursu
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku
- Oświadczenie do celów podatkowych
- Plakat konkursu

 

Fot. pixabay.com