Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Iławie

budynek20 lutego (środa), o godz.  10:00 w sali  Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Iławie.

Proponowany porządek posiedzenia zakłada m.in.:

I. część posiedzenia:
1.    Oficjalne zakończenie pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy i wręczenie aktów odwołania Członkom PRRP kadencji od 10.02.2015 r. do 9.02.2019 r.
II. część posiedzenia:
1.    Wręczenie aktów powołania w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy na czteroletni okres kadencji  tj. od 10.02.2019 r. do 9.02.2023 r.,
2.    Przedstawienie organizacji oraz trybu pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy,
3.    Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy,
4.    Bieżąca analiza sytuacji na powiatowym rynku pracy,
5.    Zaopiniowanie wydatków poniesionych na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2018,
6.    Zaopiniowanie projektu budżetu na zadania aktywizujące powiatowy rynek pracy w 2019 roku,
7.    Zaopiniowanie wniosku w sprawie umożliwienia dokonywania przesunięć w limitach środków na aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu,
8.    Omówienie zasad realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w roku 2019,
9.    Zaopiniowanie zmian do programu specjalnego dla osób bezrobotnych – kryteria art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.),
10.    Zapoznanie Członków Rady z wykazami pracodawców i osób, którzy w roku 2018 skorzystali ze wsparcia PUP Iława w zakresie aktywnych form.