Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie zrealizowali ważny projekt. W lutym jadą na uroczystą Galę podsumowującą

DPP 0001We wtorek 26 lutego w Teatrze Wielkim w Warszawie odbedzie się uroczysta Gala podsumowująca program edukacyjny "Szkoła Dialogu" w 2018 roku. Wezmą w niej udział przedstawiciele Zespołu Szkół w Lubawie, którzy jako jedyni w powiecie iławskim, uczestniczyli w tym projekcie. Dotyczył on historii Żydów polskich.

Jesienia ubiegłego roku w Zespole Szkół w Lubawie odbywały sie warsztaty związane z tematyką historii, tradycji i kultury Żydów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich dziedzictwa w Lubawie. Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie zorganizowali w ramach projektu wycieczkę, której nadano tytuł "Śladami lubawskich Żydów". Odbyła sie ona najpierw w wersji próbnej, a później, tj. 28 listopada, odbyła sie wycieczka właściwa z udziałem szkolnej społeczności.

Kolejnym elementem projektu było przygotowanie sprawozdania, stanowiącego stały zapis wszelkich działań podjętych przez uczniów z Zespołu Szkół w Lubawie. Projekt realizowany był do połowy grudnia 2018 roku. Projket realizowany w Lubawie wziął udział w ogólnopolskim konkursie, którego rozstrzygnięcie odbędzie się właśnie podczas uroczystej Gali w Warszawie.  
DPP 0026
Będzie to uroczyste podsumowanie kolejnej edycji programu Szkoła Dialogu organizowanego przez Forum Dialogu, a zarazem uhonorowanie uczestników i uczestniczek, podziękowanie za ich ciężką pracę, a także okazja do ogłoszenia i nagrodzenia najlepszych projektów przygotowanych przez młodzież w minionym roku.

   Odbędzie się ona 26 lutego 2019 roku o godzinie 12.00, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.


     Na tę uroczystość przybędzie ponad 1 400 osób, w tym uczniowie i uczennice ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a także nauczyciele oraz zaproszeni goście z Polski i zagranicy. Uświetni ją występ krakowskiego zespołu Hańba!, wyjątkowego przedsięwzięcia artystycznego, które w niezwykły sposób łączy punk rock z ulicznym folkiem, wykorzystując zaskakująco aktualne teksty międzywojennych poetów, takich jak Julian Tuwim, Jan Brzechwa czy Lucjan Szenwald.
W tegorocznej edycji programu Szkoła Dialogu dzięki wsparciu finansowemu Friends of the Forum, Conference on Jewish Material Claims Against Germany i CAF Canada wzięło udział 40 szkół.
       Szkoła Dialogu, program dedykowany uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ma na celu poszerzanie wiedzy o lokalnej polsko-żydowskiej historii. Od 2008 roku program był realizowany w prawie 370 szkołach z 270 miejscowości z całej Polski.
      Podczas cyklu czterech warsztatów trenerzy Forum przybliżają uczniom wielowiekową wspólną historię i pozwalają odkrywać ogromny wkład Żydów w kulturowy, społeczny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Forum Dialogu stawia na model edukacji nieformalnej, w której uczniowie stają się samodzielnymi badaczami przygotowującymi projekt dotyczący upamiętnienia żydowskiej historii ich miejscowości. Efektem programu Szkoła Dialogu są wspaniałe inicjatywy samodzielnie planowane i realizowane przez uczniów. Powstają blogi, filmy, foldery turystyczne, wystawy, piosenki czy tablice pamiątkowe. Uczniowie angażują mieszkańców swoich społeczności, włączając ich w swoje działania.
      Przygotowywane przez uczniów projekty biorą udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas Gali, zaś wszystkie szkoły zostaną uhonorowane tytułem i dyplomem Szkoły Dialogu. Na Gali obecni będą również przedstawiciele szkół kontynuujących działania na rzecz upamiętniania żydowskiej historii ich miasteczek, które w programie Szkoła Dialogu brały udział w poprzednich latach.
     Forum Dialogu to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Misją Forum, realizowaną w przeważającej mierze poza dużymi ośrodkami miejskimi, jest tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie. Forum działa na rzecz edukacji i przywracania pamięci o historiach Żydów w Polsce; pokazuje, jak te historie pamiętają potomkowie polskich Żydów. Prezentuje różne perspektywy na łączące nas i dzielące wydarzenia historyczne.

Szkoła Dialogu to program edukacyjny prowadzony przez Forum od 2008 roku. Jego celem jest zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywaMłodzieżli w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana. Szkoła Dialogu osiągnęła ogólnopolską skalę i co roku bezpośrednio obejmuje swoim zasięgiem około tysiąca uczniów. To unikalne przedsięwzięcie edukacyjne nie tylko łączy odkrywanie historii i dekonstruowanie uprzedzeń, ale też zachęca do zaangażowania w działania w przestrzeni publicznej własnej miejscowości, uczy wartości obywatelskich i brania odpowiedzialności za życie publiczne. Uczestniczki i uczestnicy poprzez samodzielne stworzenie koncepcji i realizację projektu podsumowującego warsztaty upamiętniają historię Żydów w miejscach, w których mieszkają. W swojej lokalnej społeczności stają się ekspertami i przewodnikami po żydowskim dziedzictwie. Ich zaangażowanie, kreatywność oraz odpowiedzialność są miarą sukcesu programu.