Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

W czwartek 16.02.2017 o godz. 12.00 w sali nr 20  Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

1.  Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski,
2.  Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu ofert  na  realizację zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w zakresie sportu, kultury i edukacji),
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały na XXIX Sesję RP w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.