IV Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP24 stycznia (czwartek) o godz. 12:00  w sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:
1.    Zaopiniowanie informacji o stanie środowiska w województwie warmińsko-mazurskim
z uwzględnieniem powiatu iławskiego za 2017 rok.
2.    Raport z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Iławskim na lata 2015-2020” za 2017 rok.
3.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
4.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2018 - Razem Bezpieczniej w Powiecie Iławskim” za 2018 rok.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2022 – Razem Bezpieczniej w Powiecie Iławskim”,
b)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2019-2027,
c)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok,
d)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Iława,
e)    planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2019 rok,
f)    zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
g)    zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok,
h)    zmiany uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Powiatu.