Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek24 stycznia (czwartek) o godz. 11:15 w Sali Nr 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu w sprawach:
a)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2019-2027,
b)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok,
c)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Iława,
d)    planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2019 rok.
2.    Przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2019 rok.