Posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

szpital zdj24 stycznia (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Porządek obrad przewiduje m. in.:
1.    Zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
2.    Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
3.    Zaopiniowania sprawozdania ze zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie za 2018 rok.