Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek22 stycznia (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Proponowany porządek posiedzenia zakłada m.in.:
1.    Zaopiniowanie informacji o stanie środowiska w województwie warmińsko-mazurskim
z uwzględnieniem powiatu iławskiego za 2017 rok.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały na IV sesję RP w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2019 rok.
3.    Przygotowanie projektu planu pracy Komisji na rok 2019.