Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

budynek7 stycznia (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 1 (niski parter) Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się
posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Informacja w sprawie budżetu powiatu w części dotyczącej porządku publicznego
i bezpieczeństwa.
2.    Ocena realizacji programu „Razem Bezpieczniej w Powiecie Iławskim” w roku 2018.
3.    Ocena działalności Komisji i przyjęcie sprawozdania za 2018 rok.
4.    Przyjęcie „Planu pracy Komisji na rok 2019”.
5.    Zaopiniowanie projektu programu „Razem bezpieczniej w powiecie iławskim” – powiatowy program zapobiegania

.