Seminarium branżowe nt. rozwoju kariery zawodowej uczniów

seminarium branzoweW połowie grudnia miało miejsce seminarium branżowe pn. "ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW POWIATU IŁAWSKIEGO WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI", skupiające przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, pracodawców lokalnych, dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz doradców zawodowych. Organizatorami wydarzenia była p. Elżbieta Gościńska Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz  Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Gości przywitała Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, przedstawiając również temat: Przykład dobrej praktyki, współpracy pracodawca-szkoła oraz ofertę kształcenia zawodowego ZS.

Pani Grażyna Dywańska, koordynator ds. kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie podkreśliła rolę przedsiębiorców w systemie kształcenia zawodowego oraz znaczenie współpracy szkół i pracodawców. Zachęciła również do dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi procesu kształcenia zawodowego oraz określenia potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas spotkania zwrócono m.in. uwagę na rolę pracodawców w rozwoju kształcenia zawodowego oraz konieczność ciągłego rozwoju kadry nauczycieli kształcenia zawodowego. – Nauczyciele mogą korzystać z bezpłatnych studiów podyplomowych – podkreśliła na koniec p. Dywańska. Wszystkie zmiany mają służyć odbudowie szkolnictwa zawodowego, przygotować młodzież do zawodu i dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb nowoczesnej gospodarki.
Obecny na seminarium był również dziekan doc. dr hab. Andrzej Gałkowski, Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica, który przedstawił współpracę uczelni wyższych ze szkołami.
Zaprezentowano również  Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu – p.n. „Laboratorium. Mój profil” który ma na celu umożliwić uczniom przemyślany wybór zawodu. Uczniowie odwiedzają zakłady pracy i poznają je od strony praktycznej co umożliwia na lepsze kształtowanie swojej ścieżki zawodowej.
O współpracy Cechu Rzemiosł ze Szkołami Branżowymi mówił  Pan Mirosław Mazur - Starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorstw w Iławie.
Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców. Klasy patronackie przedstawił Pan  Marcin Kopera - kierownik zespołu ds. pracowniczych z Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IPB sp. z o.o., natomiast o zastosowaniach kompetencji informatycznych w pracy zawodowej wypowiedział się Pan Stanisław Niedzielski - koordynator ds. systemów zarzadzania jakością, Mazurskie Meble Szynaka - Living sp. z o.o.
W podsumowaniu seminarium podkreślono, iż wsparcie pracodawców przyśpieszy rozwój kształcenia zawodowego, które zapewni wykształcenie kadr dla nowoczesnej, zmieniającej się gospodarki, oraz iż priorytetem kształcenia zawodowego powinno być dostosowanie do potrzeb pracodawców, żeby jak największa liczba absolwentów podejmowała pracę w kraju.